www.365838.com

时间:2019-10-27 11:31  编辑:admin
甘油的主要成分:甘油。外观和功能:无色粘稠液体,无味,温暖,甜美,吸收水分。
熔点(℃):20沸点(℃):290。
9相对密度(水= 1):1。
26331(20°C)相对蒸气密度(空气= 1):3。
1点火温度(°C):370溶解度:甘油可与乙醇混溶,可与水混溶,并且可以溶解某些无机物质。
甘油是化妆品/食品行业中二甘醇/乙二醇的无毒,无味,无污染的替代品。
---------------------------------------------------------------------------------------------健康危害:对人体无影响消费量
不会刺激眼睛或皮肤。
爆炸危险:本产品易燃并刺激。
危险特性:着火,高热,易燃。
伟大的上帝吐出一个教烟的圆圈